برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 19 شهريور 1401برچسب:, | 1:28 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : سه شنبه 16 فروردين 1401برچسب:, | 22:1 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : شنبه 29 خرداد 1400برچسب:, | 23:10 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 8 دی 1398برچسب:, | 18:37 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1398برچسب:, | 21:32 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 14 تير 1398برچسب:, | 22:17 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 14 آذر 1397برچسب:, | 22:29 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 14 آذر 1397برچسب:, | 22:29 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 12 مرداد 1397برچسب:, | 21:10 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 31 فروردين 1397برچسب:, | 13:11 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 11 اسفند 1396برچسب:, | 14:53 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 15 دی 1396برچسب:, | 17:56 | نویسنده : **گل باقالی** |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 12 شهريور 1396برچسب:, | 1:56 | نویسنده : **گل باقالی** |برچسب‌ها:

تاريخ : جمعه 1 بهمن 1395برچسب:, | 23:50 | نویسنده : **گل باقالی** |


برچسب‌ها:

تاريخ : یک شنبه 30 خرداد 1395برچسب:, | 20:56 | نویسنده : **گل باقالی** |


برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 11 فروردين 1395برچسب:, | 21:15 | نویسنده : **گل باقالی** |
▂▃▅▆▇█ a █ m █ i █ r █ a █ l █ i █▇▆▅▃▂

برچسب‌ها:

تاريخ : پنج شنبه 8 بهمن 1394برچسب:, | 21:14 | نویسنده : **گل باقالی** |

چه ساده بودم ان هنگام که میپنداشتم شکستن دل بدترین حادثه ی عالم است امروز که دلم شکست وعالمی تکان نخوردبه سادگی خودمیخندم…برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:29 | نویسنده : **گل باقالی** |

من شکستن نمیدانم ولی هرکس از کنارم گذشت شکستن را خوب بلد بود ؛
دلم را ، عهدش را ، غرورم را ، کمرم را …
دلم را با نگاه سردش و کمرم را با رفتنش !برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:27 | نویسنده : **گل باقالی** |

امشب غم ها برایم مهمانی گرفته اند و من میخواهم بترکانم همه ی بغض هایم را …برای رفتنبرچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:27 | نویسنده : **گل باقالی** |

می روم ولی چمدانم را نمی برم …
سنگین است روزهایی که بی تو زندگی کرده ام !برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:25 | نویسنده : **گل باقالی** |

اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتى هستند که مى افتند فقط بخاطر اینکه پیدا نمیکنند کسى را که معنى این کلمات را بفهمد …برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:24 | نویسنده : **گل باقالی** |

لااقل بیا بگو که دیگر به دیدنم نمی آیی شاید اشکی نشست گوشه چشم هایی که به این “در” خشک شده اند !برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:23 | نویسنده : **گل باقالی** |

آخرین بار ڪه من از تهِ دل خندیدم
علتش پـول نبود
انعڪاسِ جُوڪ هر روز نبود
علتش، چهره‌یِ ژولیده‌یِ یڪ دلقڪ,
یا زمین خوردن یڪ ڪور نبود …
من بهِ « من » خندیدم !
ڪه چو یڪ دلقڪ ِگیج
نقش یڪ خنده به صورت دارم و دلم میـــگریدبرچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:22 | نویسنده : **گل باقالی** |

.
ﮔـﺎﻫـی ﺍﻳـﻨـﮑـﻪ ﺻـﺒـﺢ ﻫـﺎ …
ﺩﻟـﺖ ﻧـﻤـﻲ ﺧـﻮﺍﺩ ﺑـﻴـﺪﺍﺭ ﺑـﺸـﻲ ..
ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﻧـﺸـﻮﻧـﻪ ی ﺗـﻨـﺒـﻠـی ﻧـﻴـﺴـﺖ !
خسته ﺍی ﺍﺯ ﺯﻧـﺪﮔـی …!
ﻧـﻤـی ﺧـﻮﺍی ﻗـﺒـﻮﻝ ﮐـﻨـی ﮐـﻪ ﻳـﮏ ﺭﻭﺯِ ﺩﻳـﮕـﻪ
ﺷـﺮﻭﻉ ﺷـﺪﻩ …برچسب‌ها:

تاريخ : چهار شنبه 18 شهريور 1394برچسب:, | 21:21 | نویسنده : **گل باقالی** |